Kňaz Ján Maliarik  - duchovní Učitel, reformátor, teolog, filozof, spisovatel, humanista, ...

vytvořil ucelené Dílo psané vlastní rukou, aby ho nebylo možno měnit a překrucovat tak, jak se to stalo mnoha velikánům ducha.  Toto  Dílo je strhující výzvou adresovanou všem lidem na Zemi. Čítá na 50 spisů a množství dopisů závažného obsahu zvaného Epištoly, jež adresoval významným osobnostem své doby - prezidentu Masarykovi a jeho dceři Alici Masarykové, Mahatmu Gándímu, rakousko-uherskému Císaři, japonskému Císaři, Adolfu Hitlerovi, indickému králi Mahendru Pratapovi Rádžímu, osobnímu sekretáři Lva Nikolajeviče Tolstého Dušanu Makovickému, islandskému filozofovi Ingvaru Sigurdssonovi, filozofce Anně Pammrové, spisovatelce Pavle Moudré, Gizele Náchodské, a mnoha dalším.
     
Ján Maliarik se narodil 8.11.1869 v Myjavě v rodině, která zažila perzekuce pro otcovo vlastenecké smýšlení. Tato okolnost otevřela v chlapci vřelou lásku k národu. V mládí zakusil bídu a těžkou práci. Hluboký pocit národní a sociální křivdy v něm vzbudil touhu postavit se nespravedlnosti. Tento zápas se stal jeho posláním, jemuž věnoval všechny síly po celý další život.

Mladičký Ján toužil po vzdělání, a ač to bylo téměř nemožné, dostalo se mu pomoci a od 14. roku mu bylo umožněno studovat na gymnáziu v Uherské Skalici. Po maturitě na maďarském evangelickém lyceu v Bratislavě vystudoval evangelickou teologickou akademii v Bratislavě a Prešově.

Jeho hlad po vědění však školy nenasytily. Pochopil, že teprve až dosáhne sám V-Ě-D-Ě-N-Í a P-O-Z-N-Á-N-Í, může být světu skutečně prospěšný. Soukromě prostudoval západní filozofii, v níž však stejně jako v teologii nenalezl uspokojivé poznání světa stejně jako odpověď na otázku, jak pomoci světu. Touha ho vedla dál - začal studovat východní náboženství - brahmanismus-vedantismus a budhismus a aby tomu všemu dobře porozuměl, naučil se sanskrt. Niterné prožívání těchto nauk jej vedlo k praktickému přijetí vegetarismu a principu reinkarnace. V díle staroindického filozofa Šankary (788-820) nalezl první odpovědi. Pochopil vztah mezi časností a věčností a poznal sebe sama i Úkol, pro který se narodil.

Stal se evangelickým farářem (působil nejprve v Nemcovciach a poté ve Veľkých Levároch), protože chtěl hovořit ke svému lidu. Jeho soukromý život byl vyplněn neúmorným, vyčerpávajícím studiem. Žil velmi skromně, kupoval knihy po bednách. Říkával: „Víra je začátek. Vědění je tisíckrát víc. Ale uskutečnění – realizace je milionkrát víc než pouhé vědění.“

Miloval a chránil veškerý život, sbíral a rozdával léčivé bylinky, pečlivě připravoval svá kázání, o nichž si lidé mezi sebou ještě dlouho rozmlouvali. V roce 1914 vypukla světová válka. Jeho bytostný soucit se všemi trpícími ho přivedl 16. února 1916 do Prahy na jeviště Národního divadla na premiéru Wagnerovy Valkýry. Vyčkal na přestávku, vystoupil na pódium a vyzval všechny válčící strany k bratrskému smíření. Ján Maliarik dobře věděl, že bude zatčen, ale jak píše, nemohl jinak. Bylo mu oznámeno, že bude obžalován z velezrady a souzen tajným vojenským soudem. O tomto činu napsal básník Otokar Březina filozofce Anně Pammrové „Krásný byl Maliarik a při vší tragice svého osudu šťasten, že mu bylo ještě před smrtí dopřáno podat svědectví o pravdě.“

Smrt však nepřišla. Vlivným přátelům se však podařilo Jána Maliarika zachránit internováním na psychiatrickou kliniku v Praze – Kateřinkách, kde zůstal až do konce války. Na jaře roku 1918 se vrátil domů a celý jeho další život se stal nepřetržitým zápasem o záchranu a povznesení lidstva.

Levý blok

Sem můžete vložit text, který bude zobrazen vlevo. Podobný obsahový blok je zobrazen i vpravo.

Střední blok

Sem můžete vložit text, který bude zobrazen přesně uprostřed. Podobné obsahové bloky jsou zobrazeny i vlevo a vpravo.

Pravý blok

Sem můžete vložit text, který bude zobrazen vpravo. Podobný obsahový blok je zobrazen i vlevo.

Vložte název stránky

Sem můžete vložit text, případně i obrázky a tabulky.

 .