Kruh Jána Maliarika
se sešel na společné meditaci
jednoho z nejvýznamnějších védských hymnů zvaného
DAKŠŮV CHVALOZPĚV,
v sobotu 28. prosince v 11.30 hodin
v modlitebně Církve československé husitské,
Dvořákova 2, Hodonín
 .