Ctibor Bezděk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Bahá'u'lláh

Hlásal nutnost duchovního sjednocení celé planety prostřednictvím vyhlazení národního vědomí. Žádal ustavit světový tribunál, který by rozhodoval o sporech mezi národy, jednotný systém vah a univerzální jazyk, kterým by mohli mluvit všichni lidé na zemi. Bahá'u'lláh také učil, že manifestace Boží (jako je on sám) se objevují každých tisíc let. Jméno Bahá'u'lláh, jež přijal, znamená "Sláva Boha".