Všichni, kteří mají zodpovednost za vedení národa a lidstva, mají absolvovat důkladné studium a to takové, „ktoré by osvetlilo nielen úzke spektrum odbornosti, ale tiež vyššie zákony vývoja človeka, spoločnosti a viedlo by k hlbokému a skutočnému poznaniu.“