O originálním textovém stylu KJM

Aby ve svých textech zdůraznil, či co nejpřesněji vysvětlil význam slov a souvislostí, vyvinul Kňaz Ján Maliarik zcela originální styl používající grafické stupňování – např. láska, Láska, LÁSKA, p-r-o-k-l-á-d-á-n-í  či  rozšířené proložení znaků. Tento projev má jediný účel – podnícení vnitřní představivosti a rozvinutí duchovního citu potřebného pro poznávání úrovní bezměrného BYTÍ.

Tento styl je natolik unikátní, že se vymyká všem běžným konvencím. Mnohé výrazy nabývají takových rozměrů, že se