Knihovna Celo-Zemského Univerzálního Státu

byla založena v roce 1925 Mistrem Jánem Maliarikem.

Knihy publikované v meziválečném období byly zaslány do všech univerzitních knihoven světa.

 1. Aj! Kráľ Tvoj Prichádza k Tebe Tichý!, 1929, 58 s. 2.     
 2. Die ANFANGSGRÜNDE der Sri Sankara Acharya‘schen Philosophie, 1910,16 s.
 3. AUF welcher Grundlaga können Ingvar Sigurdsson‘s, Des Insländers, „Aufzum Weltreich“ und Kňaz Ján Maliarik‘s, Des Slovaken,  „Ganz-Erden-Universal-Staat“ Versöhnt Werden?,  1936, 116 s.
 4. Die BEDINGUNGEN Alle Völker zu Versöhnen und Glücklich zu Machen, 1929, 91 s.
 5. CELO-ZEMSKÝ UNIVERZÁLNY ŠTÁT, 1925, 216 s.
  (za života Jána Maliarika byl vydán pouze první díl tohoto spisu, v roce 1997 byl Kruhem žáků a přátel K. J. Maliarika ve Veselí nad Moravou vydán současně první i druhý CZUS)
 6. Cesta k Blahu A Míru: Smířením Náboženství … A Osvícením A Polepšením Národů .. , 1929, 144 s.
 7. Část Korespondence Kňaza Jána Maliarika s Prof. Jaroslavem Vicovským a s jinými,  1931, 176 s.
 8. Do Pozornosti Jeho Excelenci Pánu Dr. Ivanu Dérerovi, Co Ministru Školství a Národní Osvěty, A všem Moderně-Pokrokovým Školám!, 1933, 176 s.
 9. Drei Welterlösungs-Worte, 1914, 64 s.
 10. DRINGENDER APPELLL AN ALLE ERDENWELT-MÄCHTE insbesondere aber an die japanische  regierung, 1938, 196 s.
 11. EPIŠTOLY a Proklamace,  2 svazky b. ruk., nestránkováno.
 12. Die ERSTEN Drei Heiligen GRUNDSAETZE Des Gnaz-Erden-Univerzal-BRUDER – STAATES b. r.,  32 s.
 13. FOR God‘s sake Be Good, oh Men !! …, 1936, 38 s.
 14. Ganz-Erden-Universal-Staat, 1924, 207 s.
 15. HEILIG – ERNSTER Weisheits- Und Liebes-Aufruf an Die Ganze Erden-Menschheit!!, 1935, 535 s.
 16. HEILIGES Pfingst-Fest-Mahn-Wort An Den Englischen Minister-Praeses Mac Donald  Und Durch Ihn an Alle Völker Der Erde, 1930, 7 s.
 17. HEILIGES Weisheits- und Liebes-Sendschreiben An Den Italienischen Minister-Praeses  Mussolini und Durch Ihn An Alle Völker Der Erde, 1930, 30 s.
 18. HLAS Kňaza Jána Maliarika, 1929, 282 s.
 19. HOW Can the People of the Wordl Achieve Universal Disarmament?, 1937, 192 s.
 20. MEINE Korespondenz Mit Dem Indischen König: MAHENDRA PRATAP, Raja, 1933, 128 s.
 21. MRAVNOST a patriotizmus, nacionalizmus, konfesionalizmus, Cesta Posvěcení b. ruk.,  1911, 27 s.
 22. PROČ Je mezi Spisovateli, Umělci, Politiky, Státníky, Žurnalisty atd. … Tolik Nevraživosti?,  1927, 358 s.
 23. Přednášky,  b.r. 550 s.
 24. QUO Vadis Čecho-Slovakia?, 1925, 216 s.
 25. SIROTA Kráľom, 1930, 111 s.
 26. Slavné z mrtvých Vstanie Generála Štefánika …, 1933, 48 s.
 27. Slavnostná reč vo Veľkých Levároch, 130, 48 s.
 28. SLOVO k Morálnej Výchove, 1934, 16 s.
 29. SOLLEN die Kolonien an das Deutsche Volk wieder Zurückgegeben Werden? …
 30. SPISY 1933, 530 s.
 31. Společná Práce Čechů s Němci ! … Otevřený List Panu Minstru Hodžovi …, 1936, 42 s.
 32. SVÄTÝ TROJ-ÚDER čili Kriesenie z mrtvých Slovenského Národa, 1928, 250 s.
 33. TATÍČKOVI PRESIDENTOVI k 80. Narodeninám, 1930, 16 s.
 34. THREE Words: How To Make India Free?, 1935, 110 s.
 35. TRE Necesa jak Grava Avert-Vorto De ľAmo jak Vaco, por Venki jak Eviti la Aproksimigantan Tutmondan Malfeličon! …, 1930, 72 s.
 36. Tri Sto Hriechov Ľudských, 1935, 215 s.
 37. TUKA – HUJSA!, 1931, 39 s.
 38. UM Gottes willen Seid Gut, o Menschen !! …, 1936, 36 s.
 39. UNIA Slovensko-Poľsko-Česká, 2 svazky Sošit I. 1931, 36 s., II. 1931, s. 37 – 130
 40. VEĽKO-NOČNÁ Epištola aj. 1931,  30 s. Spisy K.J.Maliarika za jeho života nevydané, rozmnožené strojopisem:
 41. Dve Veľké Slová Mieru, 1975, 155 s.
 42. Evangelium Moudrosti, 3 svazky, Díl I. 1973, 140 s., 2. 1974, 132 s. 3. 1974, 200 s.
 43. Mándukya – Káriká – Upanišáda, 1938, 75 s.
 44. MODLITBA, 1975, 92 s.
 45. Môj Zápas a Snaženie, 1975, 216 s.
 46. MORÁLNÍ VÝCHOVA Dítěte, 1923, 152 s.
 47. POŽITKY, 1921, 102 s.
 48. SULABHÁ – Perla Indie, 1946, 111 s.
 49. Troje Svatých Kázání, 1972, 212 s.
 50. Tři Epištoly Lásky, 1973, 104 s.
 51. UPANIŠADY VÉD, 1974, 262 s.
 52. Vianočná pohádka, 1972, 16 s.
 53. Božské Kázání, 1972, 171 s.
 54. Poslání Svatému Otci v Římě, 1931, 8 s.
 55. Pro Boha, Lidé, Buďte Dobří !! …, 1973, 207 s.
 56. Svaté-Vážné Provolání Moudrosti a Lásky k Celému Zemskému Lidstvu, 1934, 540 s.