CELO-ZEMSKÝ UNIVERZÁLNÍ STÁT

IDEA CELO-ZEMSKÉHO UNIVERZÁLNÍHO STÁTU je syntézou filozofie a teologie s unikátní hierarchií hodnot, které pomáhají porozumět božským principům a zásadám.

Ján Maliarik probádal a promyslel všechny významnější filozofické a náboženské směry své doby. Dokázal vystihnout jejich přednosti i slabiny a jako znalec hlubin lidské duše a Boží vše-jsoucnosti vytvořil pozoru-hodné Dílo.

 .