Světový Gándhí

aneb k čemu inspiruje mírové úsilí Kňaza Jána Maliarika?

Odpověď - k mravním apelu a odvaze stanout před tváří světa sám za sebe . Proto neostojí nářek těch v duchu slabých, že člověk sám nic nezmůže a že je vůči zvůli světa bezmocný. Není tomu tak. I zde se projevuje trojnost bytí a člověk je hybatelem těžiště. To, jaký je uvnitř, určuje jeho prožívání a zasahování do vnějšího světa.

"Evropský Gándhí", jak byl Ján Maliarik nazýván pro své činy a Dílo, daleko přesáhl evropský kontinent. Z pozice vysokého duchovního i filozofického POZNÁNÍ vybízel každého člověka k pochopení řádu světa a nastolení vnitřního míru. Dobře si vědom kvality a pohnutek představitelů vládnoucí třídy, neváhal je adresně a veřejně upozorňovat na to, kde chybují či požadovat nápravu bez kompromisů tam, kde se přímo zpronevěřili lidskosti.

Represe, které následovaly, však nedokázaly tohoto velikána Ducha zastavit. Za přednesení Mírového memoranda v roce 1916 byl odsouzen k trestu smrti. O tomto činu napsal Otokar Březina své přítelkyni Anně Palmrové:

„Krásný byl Maliarik a při vší tragice svého osudu šťasten, že mu bylo ještě před smrtí dopřáno vydati svědectví o pravdě.
S nádhernou svobodou šílence, jedinou svobodou těchto věků, vyslovi, co miliony lidí cítí a netroufají si říci.
Neboť z nelásky člověka k člověku a z nedůvěry všech ke všem udržuje se zajetí národů a otroctví jejich;
mukami a smrtí na všech bojištích musí býti ještě vychováván člověk, než-li pochopí,
že smysl jeho života je v bratrské spolupráci milionů k ovládnutí a zduchovění země.“


Eiusmod tempor

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.